بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تورم تولید‌کننده بخش برق در سال‌های 1391، 1392 و 1393 به ترتیب نسبت به سال قبل خود 20.81، 15.12 و 24.99 درصد افزایش یافته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo