بعد از انتشار خبر واگذاری بخش فوق توزیع شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق موجی از اعتراضات در صنعت برق ایجاد شد. شنبه این هفته و امروز جلساتی در همین راستا در شرکت توانیر و وزارت نیرو برپاشد تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد که منجر به توافقی در این خصوص شد و وزارت نیرو عقب نشینی کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo