مديرعامل شركت مادرتخصصی توانير با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف باید به شکل خاصی در دستور کار قرار گیرد، افزود: سال گشته بار مصرف در ۳۰۰ ساعت سال بالای ۹۰ درصد پیک و در ۱.۷ درصد ایام سال این مهم به بیش از ۹۵ درصد پیک رسید است. وی تاکید کرد مدیران توزیع برق کشور باید در این خصوص سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo