مدیر گروه پژوهشی زیرساخت مخابراتی: آزمایشگاه پایلوتی مشابه با شبکه مخابرات نوری صنعت برق کشور ایجاد شده است تا نحوه عملکرد فناوری های نوین مخابراتی در این محیط پایلوت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo