مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: به همت روابط عمومی این شرکت در جهت آشتی دادن مشترکان با رفتار مصرفی مناسب ، قدمهایی مهمی در زمینه فرهنگ سازی برداشته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo