به گزارش برق نیوز، عليرضا حاجي حسيني كارشناس مسئول مديريت بحران و HSE اين شركت با اعلام اين خبر افزود: اين آموزش به منظور آشنايي نيروهاي آتش نشاني هنگام بروز حريق و حوادث احتمالي و استفاده تجهيزات مناسب جهت اطفاي حريق هاي پست هاي فشارقوي انجام شد.

وي بيان كرد: شناسايي كانون هاي حريق، نحوه عمليات اطفا، نكات ايمني اطفا حريق در پست هاي فشارقوي و ارزيابي ريسك عمليات اطفا حريق در آتش سوزي هاي مربوط به پست هاي فشارقوي از مطالب تشريح شده بود.

همچنين در اين بازديد گل محمدي كارشناس بهره بردار پست توضيحاتي در مورد سطوح ولتاژ در صنعت برق و تشريح حريم هاي ايمني و قانوني تجهيزات شبكه برق و وظايف پست هاي فشارقوي توضيحاتي ارائه كرد. سپس دانشجويان از قسمت هاي مختلف پست ازجمله اتاق كنترل، محوطه سوئيچ يارد و اتاق لوازم آموزشي موجود در پست بازديد كردند.

شايان ذكر است، شركت برق منطقه اي يزد در تعامل و همكاري با مراكز آموزشي-پژوهشي استان، برنامه هاي بازديد دانشجويان و دانشگاهيان از تجهيزات برقي اين شركت را برگزار مي كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo