به گزارش برق نیوز, این سمینار با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به منظور آموزش و آگاهسازی مدیران و کارشناسان صنایع این استان با مفاهیم بهینه سازی مصرف انرژی روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت در ایلام برگزار می شود.

مباحث قابل ارائه در این سمینار اصول مدیریت و ممیزی انرژی، استقرار سیستم مدیریت در سازمان و راهکارهای عملی بهینه  سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo