مرحله نخست این برنامه از 19 تیرماه به مدت 6 روز با همکاری و حمایت سازمان بهره وری آسیایی، سازمان ملی بهره وری ایران و به درخواست وزارت نیرو آغاز اجرایی می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo