رييس كميته اجرايي كنفرانس به برق نیوز گفت: امروز صبح سي و يكمين دوره كنفرانس بين المللي برق با حضور وزیر نیرو آغاز بکار می کند و تا روز چهارشنبه 5 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس حدودا 3000 نفر حضور خواهند داشت. در این کنفرانس خارجی ها مشارکت گسترده تری داشته اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo