مدیر شرکت توزیع برق پلدختر گفت: در هفته دولت 112طرح برق رسانی در شهرستان پلدختر به بهره برداری می رسد که با اجرای این طرح ها 110خانوار می توانند از نعمت برق استفاده کنند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo