دکتر نجفی رییس دانشگاه صنعتی اراک صبح امروز در مراسم آغازین در دومین کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی و همایش روشنایی و مدیریت انرژی گفت: ایجاد مناطق ویژه علمی از سیاست های وزارت علوم است و باید شاهد یک پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه باشیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo