، طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوی معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی واحد GT41 نيروگاه جهت تعميرات اساسي از مدار خارج گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo