به گزارش برق نیوز، مدیر دفتر برق و انرژی روستائی-فتوولتائیک سانا گفت: این نیروگاه با ظرفیت ۵ کیلووات به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده و دوره ۲۰ ساله خرید تضمینی برق از آن با اتصال این نیروگاه به شبکه آغاز شد.

این گزارش می افزاید: بر اساس ابلاغیه ۱۹ اردیبهشت ۹۵ وزیر محترم نیرو برق تولیدی توسط مولدهای مختص مشترکین برق وتا سقف ظرفیت انشعاب آنها، طی قرارداد خرید تضمینی بیست ساله به این شرح خریداری می گردد:

 نیروگاه بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر۵۷۰۰ریال بر کیلووات ساعت،
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات و کمتر۷۰۰۰ریال بر کیلووات ساعت
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلو وات و کمتر ۸۰۰۰ ریال بر کیلووات ساعت

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo