به گزارش برق نیوز، به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد، در این مراسم سعیدی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق برنامه آموزشی این دوره و تأکید بر مشارکت فعال و حضور منظم فراگیران گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص پایداری برق، عدم اعمال خاموشی های خواسته و اتوماسیون شبکه های توزیع در مسیر نیل به چشم انداز 1405 تاکید نمودند تا با آینده نگری به صنعت توزیع و تجهیز خود برای پاسخگویی به نیازهای آتی کشور، همواره آماده و آگاه باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه زمان را نبایستی به راحتی از دست داد و فرصت ها محدود و کار بسیار است، تصریح کرد: امروز باید زمان را غنیمت شمرد و در مسیر باقیمانده تا رسیدن به چشم انداز، کارهای به ظاهر کوچک و کم اهمیت را بهره ورانه تر و با بهترین کیفیت انجام دهیم.

سعیدی انجام خوب کارهای خوب وتحقق شعار انجام عملیات با عیب صفر در سال جاری را از اهداف برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد و گفت: لازمه تحقق این اهداف آموختن آداب صحیح کار در شرکت توزیع برق مشهد می باشد.

در این مراسم هدایتی زاده مدیر دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مصطفی کیانی رئیس اداره اتفاقات و عملیات امور برق ناحیه هفت، به بیان اهداف و برنامه های آموزشی این دوره شامل عناوین، سرفصل های آموزشی، نحوه گروه بندی و برنامه زمان بندی هر گروه پرداخت.

وی ضمن اشاره به نقش تکنولوژی روز و تجهیزات در موفقیت یک سازمان، توجه به فرهنگ سازمانی را عامل کلیدی در استمرار موفقیت ها عنوان کرد و در کنارتوسعه مهارت های فنی، توجه به توسعه مهارت های انسانی در قالب رفتار سازمانی را خواستار شد.

شایان ذکر است دوره مذکور در قالب هفت مهارت و طی 13 هفته برگزار می شود در این دوره هر یک از فراگیران باید 4 ساعت در هفته با مراجعه به پارک آموزشیتوسعه مهارت های فنی و مدیریتی  ضمن بازآموزی مهارت های تعیین شده به رفع نقاط ضعف احتمالی خود بپردازند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo