این گزارش می افزاید: از تاریخ مذکور ثبت نام حضوری انجام نخواهد شد بنابراین نیازی به مراجعه متقاضیان محترم به این سازمان وجود ندارد.

لازم به ذکر است ثبت نام الکترونیکی متقاضیان از اسفندماه سال گذشته به صورت آزمایشی راه اندازی گردیده بود.

در صورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت نام الکترونیکی، متقاضیان محترم می توانند در ساعات اداری با تلفن  ۰۲۱۸۸۳۷۱۶۲۰آقای مهندس قزلباش تماس حاصل فرمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo