قاسمی نژاد تصریح کرد: ازآنجا که برگزاری اینگونه دوره ها از یک سو موجب توانمندسازی نیروی انسانی در بخش خصوصی و ایجاد کسب و کار جدید شده و از سوی دیگر افزایش رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس را در پی خواهد داشت بنابراین می توان از آن به عنوان یک استراتژی برد – برد یاد کرد.

وی در خاتمه ابراز داشت : طول این دوره 328 ساعت بوده و تا مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد یافت، در این دوره 20 فراگیر به صورت تئوری و عملی آموزش خواهند دید.
 

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo