دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، طرح آموزش بهينه سازي مصرف انرژي برق در 10 مدرسه دخترانه و پسرانه شهر كرمان را به صورت آزمايشي از آبان ماه سالجاري آغاز کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo