مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 گفت: با آغاز این عملیات واحدهای سه و چهار این نیروگاه از مدار خارج و تحت بررسی و تعمیرات سالیانه قرار داده شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo