مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو عملیات احداث حدود 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در 28 واحد نیروگاهی در 12 استان آغاز خواهد شد. تاپایان 95 عملیات اجرای 17 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی آغاز می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo