مدیر امور طرقبه شاندیز گفت: کلیه اقدامات و برنامه ریزی‌ها جهت آمادگی گذر از پیک بار سال ۹۶ فراهم شده که البته با در مدار قرار گرفتن پست فوق توزیع در شهر طرقبه تکمیل خواهد شد و مشکل چندانی در خصوص تأمین انرژی برق شهرستان وجود ندارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo