طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و همچنین ارزیابان توانیر ؛ دومین فرآیند ممیزی یکپارچه این شرکت رسما; آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo