ممیزی صنعت برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران با حضور معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير، تیم ممیزان صنعت برق ایران، معاونان، مدیران ارشد شرکت مدیریت شبکه برق ایران آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo