مديرعامل شركت توزیع نیروی برق کرمان مهمترين اهداف اين پروژه را پيشگيري از حوادث و افزايش بهره وري عنوان كرد و گفت: با پياده سازي اين نظام ( S5) مي توان به بهبود نظم و انضباط، كاهش اتلاف وقت و سرمايه، صرفه جويي در هزينه ها اميدوار بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo