یکی از کاربران برق نیوز: اگر به یاد داشته باشید در جلسه معارفه وزیر نیرو، وی با شدت و حدت و هیجان وصف ناپذیر وعده بازگرداندن دانشگاه صنعت آب و برق را دادند. امروز باید به ایشان گفت که آقای وزیر شما دانشگاه صنعت آب و برق را که برنگرداندید هیچ، عملا پژوهشگاه را هم به دانشگاه شهیدبهشتی واگذار نمودید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo