مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان گفت: دلیل شنیده شدن صداهای نیروگاه نصب نشدن سایلنترهاست و پس از نصب آن‌ها تقریباً هیچ صدایی از نیروگاه شنیده نمی‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo