به گزارش برق نیوز، مهندس فرهاد ورپشتي معاون برنامه ريزي و بودجه شركت توزيع برق استان تهران با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به زيربنايي بودن انرژي برق و نياز روزافزون صنايع و … به اين انرژي و همچنين موقعيت استراتژيك و اقليمي كشور ايران براي بهره گيري از انرژي خورشيدي و ارائه سياست هاي تشويقي از سوي وزارت نيرو براي سرمايه گذاران انرژي هاي تجديد پذير، بسياري از كشورها و شركت هاي خارجي علاقمندي خود را براي سرمايه گذاري در اين زمينه اعلام كرده اند.

وي افزود: با توجه به اينكه بخش عمده اي از صنايع در حوزه استان تهران فعال است و پتانسيل هاي اقليمي نيز در اين زمينه در محدوده شركت توزيع برق استان تهران وجود دارد و پيش از اين نيز شركت هاي آلماني و ايتاليايي نيز قراردادهايي در اين زمينه در محدوده استان تهران منعقد كرده بودند، يك شركت انگليسي نيز در نشستي با مسئولين شركت توزيع نيروي برق استان تهران كه با هماهنگي سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) انجام شده بود، تمايل خود را در جهت سرمايه گذاري به منظور توليد حدود 4 گيگا وات انرژي خورشيدي در سطح كشور اعلام كرده اند كه توليد در حدود يك گيگاوات آن در سطح استان تهران سرمايه گذاري خواهد شد.

گفتني است، در نشست ياد شده مقرر شده است كه توليد تركيبي سلول هاي خورشيدي و بادي كه نسل جديدي از نيروگاه هاي تركيبي خورشيدي و بادي است تماماً در داخل كشور انجام شود و در مجاورت كارخانه نيز دانشگاه يا موسسه علمي كاربردي براي آموزش نيروهاي متخصص و كارآمد جهت بهره برداري و نيز تعمير و نگهداري مجموعه فوق، انجام شود.

ورپشتي ادامه داد، همكاري في مابين طي موافقت نامه اي بين شركت ياد شده و سانا به مدت 20 سال منعقد خواهد شد و اين شركت متعهد شده است سرمايه گذاري اوليه جهت احداث، راه اندازي و بهره برداري از مجموعه فوق را برعهده گرفته و عوائد حاصل از فروش انرژي به مدت 20 سال در اختيار آنها خواهد بود.

همچنين در نشستي ديگر با يك گروه صنعتي از كشور آفريقاي جنوبي، زمينه هاي لازم جهت همكاري در زمينه توليد انرژي از طريق انرژي هاي نو مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه ضمن بازديد از سايت هاي مختلف صنعتي و محل هاي موردنياز جهت احداث نيروگاه خورشيدي، براي ادامه همكاري ابراز آمادگي و تمايل كردند.

وي در تكميل صحبت هاي خود گفت: مقرر شد پس از بررسي هاي مقدماتي، شركت ياد شده پروپوزال مربوطه جهت همكاري هاي في مابين را ارسال كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo