مدیر ایمن سازی صنایع و پروژه های شهری سازمان آتش نشانی اصفهان بر رعایت اصول ایمنی هنگام نصب کولرها تاکید کرد و گفت: معمولا کولرهای گازی توسط افراد آموزش دیده و حرفه ای نصب می شوند و به همین دلیل آمار برق گرفتگی آنها نسبت به کولرهای آبی بسیار پایین است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo