صنعت برق ایران با ظرفیت نصب شده 74 هزار مگاوات برق در سال و ظرفیت حقیقی 53 هزار مگاوات، رتبه نخست تولید برق در منطقه و رتبه 14 در دنیا را به خود اختصاص داده است و حال جای سوال دارد که با توجه به ظرفیت نصب شده نیروگاهی چرا با افزایش میزان مصرف به بیش از 50 هزار مگاوات آژیر خطر قطع برق به صدا درآمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo