مدير دفتر مديريت مصرف برق توانيرگفت : تا پايان سال۹۴ شمارمشتركان برق در كشور به بيش از ۳۳ميليون ۳۰۰هزار مشترك رسيده كه ۲۸ميليون مشترك از اين شمار خانگي هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo