در حال حاضر با نگاهی به روند توسعه انرژی زمین گرمایی در سراسر جهان مشاهده می شود بسیاری از بحث ها در خصوص توسعه این انرژی در آسیا و آفریقا وجود دارد، اما یکی از بازارهای کلیدی برای صنعت جهانی انرژی زمین گرمایی همچنان آمریکای لاتین است. با کشورهای جنوب و مرکز آمریکا و همچنین مکزیک در شمال آن، در حال حاضر 12 کشور در این منطقه در زمینه توسعه انرژی زمین گرمایی فعالیت دارند.

در حال حاضر مکزیک با 1069 مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق زمین گرمایی و حدود 500 مگاوات ظرفیت در حال توسعه در صدر این کشورها قرار دارد. همچنین کشورهای متعددی وجود دارد که در حال حاضر یک نیروگاه زمین گرمایی هم ندارند اما پروژه های در حال توسعه بسیاری دارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo