مدیر امور برق آمل: با مدیریت و اصلاح الگوی مصرف برق توسط شهروندان آملی انشالله خاموشی برنامه ریزی شده نخواهیم داشت و همه امکانات را بسیج نمودیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo