اولین اقدام ما این است که یک ارزیابی از فصل گرمای سال گذشته انجام می‌دهیم که بررسی شود پیک مصرف در چه زمانی بوده و در کجاها نقاط قوت و ضعف داشتیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo