رئیس سازمان حفاظت از محیط از ابراز علاقه مندی شرکت فرانسوی طراح و سازنده تولید برق از زباله به سرمایه گذاری کامل در ایران برای ایجاد تاسیسات مشابه به هزینه خودش و بازگشت سرمایه از طریق فروش برق خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo