این تفنگ، ابزاری مفید برای سیم کشی ساختمان است. این ابزار تفنگ مانند سیم ها را از مبدا در داخل لوله های برق به سمت مقصد شلیک می کند و در وقت و هزینه صرفه جویی می کند. می توان عنوان کرد که در بحث سیم کشی ساختمان در اینده نزدیک از ملزومات پروژه ها در نظر گرفته می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo