بر اساس آمارهای موجود درترازنامه هیدروکربوری کشور حدود دو سوم کل میزان تلفات انرژی کشور در در بخش نیروگاهی بوده که برابر270 میلیون بشکه معادل نفت خام است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo