رونمایی شهرداری یزد از اولین اتوبوس شهری با انرژی خورشیدی و سیستم شارژ توسط برق شهری روزنه امید به آینده ای با هوای پاک در شهر یزد را به روی مردم گشود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo