دبيرستاد توسعه فناوري انرژيی هاي تجديد پذيرمعاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از پيگيري براي اجرايي شدن سند ملي توسعه دانش ‌بنيان انرژي‌هاي تجديد پذيردرسال جاري خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo