مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان در مراسم افتتاحيه ارزيابي معاونت بهره برداري اين شركت اظهار داشت: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري بعنوان سال اقتصاد مقاومتي ؛اقدام وعمل نامگذاري شده است ، بايد روشهاي اجرايي براي تحقق اهداف در اين زمينه صورت بگيرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo