به گزارش برق نیوز، معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با اعلام اين مطلب بيان داشت: 10 اكيپ تست و بازرسي از مجموعه كاركنان واحدهاي اين شركت متشكل از تكنسين ها و كارشناسان حوزه مشتركين و يك تيم نظارتي و مديريتي، اين طرح را به انجام رسانده اند.

احمد غني پور اظهار داشت: بازديد تابلوها و لوازم اندازه گيري مشتركان ديماندي و غيرديماندي، اصلاح تابلوها شامل جوشكاري، تعويض قفل شكسته و پلمپ آنها و در صورت نياز اصلاح مدار كنتورها، از جمله اقدامات صورت گرفته در اين طرح جهادي است.

وي يادآور شد: گروه هاي 10 گانه، ظرف يك روز، نسبت به بازبيني 350 اشتراك اقدام نموده و كليه فرآيندهاي موردنظر را براساس چك ليست هاي تنظيمي اجرائي نمودند. احمد غني پور اضافه كرد: كاهش تلفات انرژي الكتريكي، كنترل صحت عملكرد لوازم اندازه گيري و بهينه سازي تأسيسات توزيع برق از مهم ترين اهداف اين رزمايش محسوب مي شود.

وي همچنين تصريح كرد: عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري مشتركان ديماندي و غير ديماندي در سطح استان در طي سال در دستور كار اين شركت قرار داشته و به صورت منظّم و در بازه هاي زماني مشخص اين مهم عملياتي مي گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo