يك پروژه تحقيقاتي با نظارت كميته مركزي تحقيقات اين شركت منتج به ارائه راهكار عملي مديريت، پالايش و استفاده مجدد از پساب نيروگاه هاي سيكل تركيبي با هدف ارتقاي استاندارد زيست محيطي و افزايش كارايي مصرف آب شيرين در اين نيروگاه ها شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo