به گزارش برق نیوز، نشستی برای بررسی نتایج این پروژه با حضور مديرعامل، معاونان اين شركت، اعضاي كميته بازنگري فرايندهاي شركت و همچنين مشاور مربوطه در سالن كنفرانس شركت برگزار شد.

فرزانه امجدي، مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري در راستاي اين نشست گفت: نياز به بازنگري فرايندهاي سازمان از يك سو و بهينه سازي ارتباط بين فرايندي از سوي ديگر ما را بران داشت تا با تكيه بر تخصص و تجارب ارزنده كليه پرسنل و استفاده از راهنمايي مشاور، اقدام به بازبيني و تحليل مجدد فرآيندهاي شركت كنيم.

وي افزود: هدف اجراي اين پروژه بررسي، آسيب شناسي و تدوين فرآيندهاي كلان شركت با رويكرد تسهيل انجام آن ها، كاهش خطاها و دوباره كاري ها، حذف نقاط كنترلي زائد و همچنين جهت پوشش خلاء هاي موجود در نرم افزارهاي مورد استفاده در شركت است.

وي پيرامون آغاز بكار اين پروژه بيان كرد: ايده انجام پروژه از تحليل نتايج مميزي سال 94 و به پيشنهاد مديرعامل شركت مطرح شد.

وي همچنين گفت: اولين گام پروژه تشكيل كميته راهبري در فروردين ماه سال جاري و ابلاغ اعضاي تيم اجرايي بود كه در ادامه طي شش روز دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي مربوطه جهت آموزش همكاران برگزار شد.

مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري افزود: در نهايت فرآيندها را با در نظر گرفتن مواردي از جمله:
 1- موثر بودن در تحقق برنامه ها و استراتژي هاي كلان شركت
 2- وجود درجه آزادي لازم براي تغيير و اصلاح فرآيند
 3- عملكرد نامناسب فعلي سازمان در اجراي فرايند
انتخاب و اولويت بندي كرديم.

امجدي در پايان سخنان خود تصريح كرد: تا كنون تعداد 7 فرآيند اصلي شامل خريد انرژي، فروش انرژي، طراحي و توسعه شبكه توزيع، فروش انشعاب، سرويس و نگهداري شبكه، ارائه خدمات اتفاقات و فوريت هاي برق انجام شده است كه تعداد 49 فرايند پشتيبان فني نيز مورد شناسايي، بررسي و احصاء قرار گرفته است.

شایان ذکر است BPMS مخفف  Business process management System  است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo