مديرتوزيع برق شهرستان دامغان عنوان كرد: از شروع امسال تا به حال 50 پروژه عمراني برق رساني در قالب طرح هاي توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي و روشنائي معابر به اجرا درآمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo