به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مقطع ابتدائی با مقوله مدیریت مصرف ، برنامه آموزشی مدیریت مصرف برق و رعایت مسائل ایمنی در 50 مدرسه ابتدایی شهر کرمانشاه اجرا گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo