دومین ممیزی یکپارچه صنعت برق شرکت برق منطقه ای زنجان طی دو روز با حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی توانیر و سرپرست تیم ممیزی و هیات 21 نفره انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo