مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از اجرای طرح توسعه پست برق 132کیلوولت محمدآباد (مسجدسلیمان) خبر داد و گفت: این طرح با هدف امکان بارگیری ازترانس های 400/132 کیلوولت در پست برق نیروگاه مسجدسلیمان (گدارلندر)، صورت گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo