نیروهای عملیاتی منطقه برق دانشگاه باتشکیل اکیپی نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز و پاکسازی کامل لامپهای التهابی از مجتمع های تجاری ، تکایا و هیات های مذهبی به تعداد 82 شعله و همچنین اخطار به مشترکین متخلف اقدام کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo