طرح بزرگ جهادی ترمیم شبکه های برق روستای معلم کلا در منطقه سرخرود محمودآباد، با حضور بیش از 150 نفر در قالب 25 اکیپ عملیاتی از امورهای هشتگانه و ستاد شرکت توزیع برق غرب مازندران برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo