هم زمان با 13 آبان ماه روز دانش آموز؛ طرح ; همیار انرژی;دانش آموزی با مشارکت سازمان بهره وری انرژی ایران و دبیرخانۀ دائمی کودک و انرژی در تهران برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo