عملیات عمرانی احداث اولین نیروگاه پایلوت زمین گرمایی کشور به ظرفیت ۵ مگاوات که خرداد ماه سال گذشته در منطقه شمال غرب سبلان – شهرستان مشکین شهر آغاز شده بود تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo