مدیر توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان از اجرای مانور خط حمیل با 22 اکیپ عملیاتی و 130 نفر از نیروهای توزیع برق تویسرکان، پیمانکاران و دیگر شهرستان‌های استان همدان خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo